Renere fjord Ålesund

Opprydding av alvorlig forurensning i Aspevågen i Borgundfjorden.

Forurensningsmyndighetene har utarbeidet fylkesvise tiltaksplaner for opprydding i forurenset sjøbunn, Aspevågen er et av de områdene som er prioritert for opprydding.

Hvorfor?

Hvorfor er det behov for opprydding?

Hva?

Hvilke tiltak skal gjøres? Når?

Hvordan?

Hvordan skal oppryddingen foregå?

Nyheter

Rambøll valgt til arbeid i Aspevågen

23.04.2021

Ålesund kommune har inngått kontrakt med Rambøll som rådgivende firma til prosjektet Renere fjord. Prosjektet skal stå for opprydding av forurensede sedementer i Borgundfjorden og Aspevågen.

Starter detaljprosjektering av strandkan…

08.12.2020

Torsdag 3. desember behandlet Ålesund kommunestyre sak om lokalisering av strandkantdeponi. Det ble vedtatt å starte detaljprosjektering av et strandkantdeponi i tilknytning til gassverkstomta ved Ysteneset. 

Vil sende sedimenter til fjerndeponi

23.05.2018

Torsdag 3. mai behandlet Ålesund bystyre saken om lokalisering av strandkantdeponi og vedtok å sende forurensede sedimentene til fjerndeponi.