Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Hvor skal det ryddes?

Aspevågen utgjør et areal på 2,5 km2. Dette er et stort område og det ville være kostbart å utføre tiltak i hele vågen.

Risikovurdering av delområder i Aspevågen viser at det er fire delområder som utgjør størst risiko for skade på miljøet.

Tiltaksområder

  • Delområde 2: Området ved Kvennaneset
  • Delområde 3: Skutvika og østover
  • Delområde 4: Volsdalsvågen
  • Delområde 5: Dypbassenget hvor vraket «Iris» ligger

Som et samlebegrep kaller vi tiltaksområdet for Aspevågen.

Kart

KartTiltaksområde 100