Hva skal gjøres?

Hvorfor? Hvor? Hvordan?

Når?

Tidsplan

Vi må ta hensyn til torsken som gyter i Borgundfjorden, og vi er i dialog med Fiskeridirektoratet angående tidsperiode for tiltak.

Dette er det som skal gjøres:

År

Periode    

Tiltak

2021 Høst Forberedende undersøkelser.
2022/23   Forberedende undersøkelser.
2023/24    Høst Arbeid med mudring og tildekking.

 

Mer detaljerte planer kommer.