Nyheter

Følg oppryddingen i Borgundfjorden

Hvor kan deponi etableres?

deponi kartPå oppdrag fra Ålesund kommune har Norconsult utarbeidet en rapport; «Vurdering av aktuelle lokaliteter for etablering av strandkantdeponi i Ålesund» .

Denne rapporten, som ble publisert februar 2017, er en av vurderingene som skal legges til grunn i politisk sak om lokalisering av strandkantdeponi. De alternative områdene for etablering av et strandkantdeponi er Kvennaneset, Flatholmen og Gangstøvika.