Nyheter

Følg oppryddingen i Borgundfjorden

Kartla sjøbunnen i Aspevågen

Kartlegging sjøbunnFor å kunne planlegge tiltakene i Aspevågen, har vi kartlagt de geologiske forholdene i sjøbunnen.

I perioden 23.- 26.april 2017 gjennomførte Fugro Norway AS en sjøbunnskartlegging i Aspevågen ved bruk av Sub-Bottom Profiler (SBP). Innsamlingen av SBP-data ble utført av Fugros underleverandør, Nearshore Survey AS.

Det var deler av området mellom Prestebrygga og Kvennaneset som ble kartlagt.

Formålet med kartleggingen var å innhente informasjon om sjøbunnen. Vi trengte å finne ut hvor mye som er fjell og hva som er løsmasser.

Denne informasjonen om de geologiske forholdene i Aspevågen skal vi bruke når vi planlegger tiltakene for oppryddingen. Nå kan vi beregne hvor mye forurensede masser vi må ta opp og hvor stort deponiet må være.