Nyheter

Følg oppryddingen i Borgundfjorden

Dialogmøte om deponi

Dialogmøte Ellingsøy mai 2017Spørsmålet om hvor deponi skal etableres ble diskutert i et dialogmøte med næringsmiddelindustrien.

Det er tre steder som vurderes som deponi for mudderet som skal ryddes opp fra Aspevågen: Kvennaneset, Gangstøvika og Flatholmen.

Sjømatindustrien på Ellingsøya var bekymret for hva en etablering av deponi i strandkanten av Ellingsøyfjorden ville bety for deres næring. 

10. mai 2017 ble det derfor holdt et dialogmøtemellom representanter fra næringsmiddelindustrien, Ålesund kommune, forurensningsmyndighetene, Kystverket og Mattilsynet. Det ble gitt informasjon om prosjektet fra både Ålesund kommune, Miljødirektoratet og Fylkesmannen,og det ble vist til erfaringer fra tilsvarende oppryddingsprosjekter i Norge. Det ble også en diskusjon med deltagerne om innholdet i prosjektet.