Nyheter

Følg oppryddingen i Borgundfjorden

Åpent informasjonsmøte 14.02

Fotograf Ronni B Bekkemellem (Split foto) I forbindelse med planlagt opprydding av forurensede sedimenter i Aspevågen, ønsker Ålesund kommune å invitere til åpent informasjonsmøte om prosjektet.

Tid: Onsdag 14. februar kl. 18.00.
Sted: Auditoriet i lokalene til Sunnmørsposten, Røysegata 10, Ålesund

Dette får du vite mer om:

  • Nasjonal satsing på opprydding av forurensede sedimenter v/ Miljødirektoratet
  • Bakgrunn og status for prosjektet Renere fjord Ålesund
  • Kystverkets farledsprosjekt
  • Ny nettside – www.renerefjord.no  
  • Oppfølging av forurensningskilder fra land og Fylkesmannens rolle som myndighet


Det blir mulighet for å stille spørsmål til fagpersonene.